Det er rig mod fattig, når teaterkompagniet Fix & Foxy inviterer til tankevækkende teater i Musikhuset

English text below.

De bor i ghettoer. De er ofte kun sammen med dem, de deler kultur og værdier med. De placerer deres børn i særlige skoler, og de ønsker ikke at bidrage til fællesskabet.

De er De rige. De privilegerede 1%. Og nu kommer de på scenen. Ind i vores forestilling om, hvordan det er at være ekstremt velhavende og leve distanceret og isoleret fra det omkringliggende samfund.

Hvad er det bedste ved at være rig?
- At kunne gøre præcis, hvad man vil. At have friheden til at vælge.

Rig møder fattig

VI DE 1% er en forestilling, der handler om sårbarheden ved at være ekstremt rig og isoleret fra samfundet.

Hver aften går en ny millionær på scenen som sig selv for at blive konfronteret med de spørgsmål og fordomme, som vi, de resterende 99 procent, har om dem. Men så banker den rigtige underklasse på...

- Jeg er, hvad nogle vil definere som fattig. Jeg gætter på, at jeg er den fattigste herinde. Har du ofte besøgende som mig?
- Nej, det har jeg ikke. Det er første gang.

Bag forestillingen står det nyskabende og Reumertvindende teaterkompagni Fix & Foxy. De er kendt for at finde på nye og og originale vinkler og arbejder med stykker kendetegnet af socialt engagement. Det har resulteret i en tankevækkende og anmelderrost forestilling.

"Fix & Foxy og ‘Vi de 1%’ er modigt teater, modigt iscenesat, fordi det kan gå galt, det er modigt af de medvirkende at medvirke, og det taler sit eget påtrængende og formsprængende scenesprog. Også i det nye årti er det noget af det bedste, dansk teater kan byde på."

Politiken

"Glem alt om teater, som man plejer at opleve det. Det her er dansk politisk teater på et moralsk syretrip, men på et begavet et af slagsen."

Børsen

"Der er tåkrummende pinligheder. Der er også øjeblikke af ekstrem ubehagelighed. Det er vild teatermagi, at vi det ene øjeblik betragter den rige Jesper som et eksotisk dyr i en zoologisk have, men det næste fuldt solidarisk kan mærke hans ubehag."

POV International
Kopi Af Vi De 1� Fix&Foxy Foto Søren Meisner S 3093
Vi De 1� Fix&Foxy Foto Søren Meisner S 5542
Kopi Af Vi De 1� Fix&Foxy Foto Sõren Meisner 5433
Vi De 1� Fix&Foxy Foto Søren Meisner S 5389
Vi De 1� Fix&Foxy Foto Søren Meisner S 5488
Vi De 1� Fix&Foxy Foto Søren Meisner S 5361
Vi De 1� Fix&Foxy Foto Sõren Meisner 3182

Medvirkende: Overklassen, hjemløse, kontanthjælpsmodtagere, gældsatte og dem der går i teatret for at kigge på de andre…
Skuespiller: Maria Rich
Instruktion: Tue Biering
Scenografi og kostumer: Karin Gille og Marie Rosendahl Chemnitz
Lysdesign: Karl Sørensen
Lyddesign: Janus Jensen
Dramaturg: Aljoscha Begrich

English text

It's rich against poor when FIX & FOXY invites you to this thought-provoking theatre performance at Musikhuset. The performance is in Danish with English subtitles.

They live in ghettos. They stick to those with whom they share culture and values. They place their kids in special schools and they do not contribute to the community.

They are the rich. The privileged 1%. And now, they come on stage. Into our notion of what it's like to be extremely wealthy and live distanced and isolated from the surrounding society.

- What’s the best thing about being rich?

- Being able to do exactly what you want. Having the freedom to choose.

A millionaire takes the stage as himself to be confronted with the questions and prejudices that we, the remaining 99 percent, have about them. But then the real lower class knocks on the door ...

- I am what some would define as poor. I guess I'm the poorest in here. Do you often have visitors like me?

- No, I don’t. This is the first time.

About  FIX & FOXY

The show is created by the innovative and award-winning Danish theatre company Fix & Foxy. They are known for bringing new and original perspectives to the table, and for creating performances characterised by social engagement.

The press writes
"Fix & Foxy and 'We the 1%' is brave theatre, bravely staged, because it can go wrong, it is brave of the actors to take part, and it speaks its own intrusive and form-breaking stage language. (…) this is among the best that Danish theatre has to offer."
- Politiken

"Forget everything about theatre as you know it. This is Danish political theatre on a moral acid trip, but a clever one"
- Børsen

"There are moments of toe-curling embarrassment. There are also moments of extreme discomfort. It is wild theatrical magic that in one moment, we consider the rich Jesper an exotic animal in a zoo, but in the next we feel his discomfort in full solidarity."
- POV International

Credits

Cast: The upper class, the homeless, people on social benefits, those in debt and those who go to the theatre to watch the others...
Performer: Maria Rich
Director: Tue Biering
Set and costume designer: Karin Gille and Marie Rosendahl Chemnitz
Light designer: Karl Sørensen
Sound designer: Janus Jensen
Dramaturge: Aljoscha Begrich

Følg Facebook event
Kontakt

Thomas Jensens Allé

8000 Aarhus C

Tlf.: 89 40 90 00

musikhusetaarhus@aarhus.dk

 

Musikhusets åbningstider

Hold dig opdateret

#musikhusetaarhus #musikhuset #lifeislive

Forstærk kontraster
Læs mere
Der er ingen resultater som matcher denne søgning. Søgning fejlede