Data- & privatlivspolitik

I Musikhuset Aarhus ønsker vi at give dig en god personlig oplevelse og service, og vi passer selvfølgelig godt på dine data imens. Her på siden kan du læse om, hvordan vi håndterer dine data, hvad enten du er kunde, nyhedsbrevsmodtager eller besøger vores hjemmeside.

Databeskyttelse og brugervilkår

Beskyttelse af data og dine personlige oplysninger handler primært om tillid. Din tillid er vigtig for os. Derfor handler det om, at du har tillid til, at vi behandler dine data med fortrolighed og sikkerhed, når du interagerer med vores forskellige kanaler, som hjemmeside, nyhedsbrev, andre online kanaler eller køber billetter til vores arrangementer.

Privatlivspolitik

1. Indledning

1.1 Denne meddelelse om databeskyttelse er information til dig, fordi Musikhuset Aarhus i forskellige situationer indsamler oplysninger om dig.

2. Dataansvarlig for personlige oplysninger

2.1 Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus C - CVR.nr. 55133018 er den dataansvarlige. Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personlige oplysninger.

3. Formål med indsamling af personlige oplysninger og juridisk grundlag

3.1 Vi søger for, at dine personlige oplysninger kun indsamles og behandles til følgende formål:

a) at lette leveringen af produkter og/eller tjenester, du har bestilt. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder), oplysninger om betalingstransaktioner

b) at besvare dine spørgsmål eller klager. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder), oplysninger om betalingstransaktioner

c) at give dig mulighed for at deltage i konkurrencer eller kampagner. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder)

d) at give dig information om andre produkter og tjenester, vi tilbyder, der ligner dem, du allerede har bestilt eller spurgt om. Til dette formål indsamler vi navn, e- mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder)

e) at give dig besked om ændringer af begivenheder. Til dette formål indsamler vi navn, telefonnummer, e-mail

f) at hjælpe os med at forbedre vores websteder, produkter og tjenester til din fordel. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder), IP-adresse samt webadfærd

g) at oprette profiler for at sende dig personligt tilpasset markedsføring. De interesser, der forfølges i forbindelse med profilering, er at opnå en forståelse af dine præferencer, så Musikhuset Aarhus kan personliggøre annoncer og dermed give dig mere relevante tilbud på varer og tjenester. Logikken i den automatiserede behandling i forhold til profilering er statistikker og analyser. Til dette formål indsamler vi navn, e-mail, adresse, telefonnummer, fødselsdag, tilladelse til levering af nyhedsbreve, tilladelse til information om begivenheder, køn, interesser (kategori af begivenheder), IP-adresse samt webadfærd.

h) at overføre de personlige oplysninger til arrangementsarrangøren - for at opfylde kontrakten. Til dette formål indsamler vi navn, adresse, telefonnummer, e-mail, ordredetaljer, klienttilladelser

3.2 Vores juridiske grundlag for behandling er:

a) Dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a);

b) Behandling er nødvendig for udførelsen af en købsaftale, som du er part i, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b);

c) Behandling er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse, som er pålagt Musikhuset Aarhus, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c); og

d) Behandling er nødvendig af hensyn til udførsel af en opgave i samfundets winteresse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som Musikhuset Aarhus har fået pålagt, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e).

Hvis det juridiske grundlag for behandling er samtykke: Har du ret til at trække dit samtykke tilbage.

3.3 De personoplysninger vi indhenter fra dig i forbindelse med køb af billetter, gavekort, produkter eller services opbevares i en periode på fem år efter arrangementets afholdelse/leveringstidspunktet.
Hvis du har oprettet en brugerkonto på vores hjemmeside, opbevarer vi de personoplysninger du har afgivet ved oprettelsen og din købshistorik, så længe din brugerkonto er aktiv. Vi anser din brugerkonto for aktiv i fem år fra dit seneste køb af billetter mv. på kontoen. Vi anser desuden din konto for aktiv, hvis du modtager vores nyhedsbrev.

Har du valgt at modtage vores nyhedsbrev, opbevarer vi de personoplysninger du har afgivet med henblik på at modtage nyhedsbrevet, indtil du afmelder dig nyhedsbrevet, eller indtil vi kan se, at du ikke har åbnet de seneste 20 nyhedsbreve.

Du kan altid tilbagekalde dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, herunder slette din brugerprofil og/eller afmelde dig vores nyhedsbrev. Vi vil herefter slette de relevante personoplysninger uden unødig forsinkelse.

Visse personoplysninger kan først slettes, når der ikke længere er aftaleretlige forhold, der gør det nødvendigt for os at behandle personoplysningerne. Der kan desuden være lovgivning mv., der pålægger os at opbevare oplysningerne i en vis periode.

I forbindelse med at vi sletter personoplysninger, kan der ske anonymisering af oplysningerne til statistikker til brug for programplanlægning og markedsføring mv.

4. Dine rettigheder

4.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, som er angivet nedenfor i afsnit 6.

4.2 Du kan til enhver tid anmode om at få adgang til dine personlige oplysninger, og at forkerte oplysninger rettes, slettes eller ændres ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet nedenfor i afsnit 6. Du kan også anmode om begrænsning eller dataportabilitet eller gøre indsigelse imod, at vi behandler dine data, herunder at trække dit samtykke tilbage. Ønsker du at afmelde vores nyhedsbrev, kan du gøre det her:
Afmeld nyhedsbrev

4.3 Hvis du har nogen klager over vores behandling af dine personlige oplysninger, kan du kontakte Datatilsynet.

4.4 Du har ret til når som helst at gøre indsigelse imod behandling af personlige oplysninger om dig til direkte markedsføring.

5. Overførsel af personlige oplysninger

5.1 Vi kan videregive personlige oplysninger til tilknyttede selskaber eller datterselskaber samt professionelle rådgivere i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

5.2 Vores medarbejdere, agenter, forretningspartnere og leverandører har muligvis adgang til dine personlige oplysninger i begrænset omfang efter behov med henblik på levering af en tjeneste til os eller for at give dem mulighed for at agere på vores vegne i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse.

5.3 Musikhuset er udlejer af sale ifm. arrangementer til eksterne arrangører. Til disse arrangementer købes billetterne via vores og vores leverandørs hjemmeside. Disse arrangører kan opsamle data omkring dit køb med formålet at sende dig billetter, og kan benyttes ved yderligere markedsføring.

5.4 Vi forbeholder os ret til at bruge eller videregive oplysninger, som nødvendigt for at overholde love, regler eller juridiske anmodninger eller for at samarbejde med en retslig undersøgelse.

5.5 Dine personlige oplysninger opbevares & behandles af disse af vores samarbejdspartnere:

  • Tix (Vores billetsystem)
  • Facebook 
  • eMailplatform
  • Podio (Intern platform til arrangørinformation)
  • Yesplan (Intern platform til arrangørinformation)
  • Novicell
  • Envision

5.6 Overførsel af personoplysninger udføres i overensstemmelse med lovkrav, herunder indgåelse af fyldestgørende databehandlingsaftaler med vores databehandlere for at sikre personoplysninger ikke behandles til andre formål end de klart angivne, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

6. Kontaktoplysninger

6.1 Hvis du har spørgsmål om denne meddelelse om databeskyttelse eller brugen af de indsamlede oplysninger, kan du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger:

a) Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens Allé 2, 8000 Aarhus C, tlf.nr. 89 40 40 40.

b) E-mailhenvendelse til Musikhuset Aarhus på musikhuset@aarhus.dk

c) Kontakt Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C, tlf.nr.: 89402000, e-mail: databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk

Cookiepolitik

For generel information om cookies, henviser vi til vores Cookiepolitik.

Datasikkerhed

Vi passer godt på de oplysninger, du afgiver om dig selv. Fra det øjeblik, vi har modtaget oplysningerne, kan du således have tillid til, at vi behandler dem med den fortrolighed og sikkerhed, som lovgivningen kræver.

På vores hjemmeside tager vi alle forholdsregler for at beskytte vore brugeres informationer mod misbrug.

Det samme gør vi, når du køber din billet igennem vores samarbejdspartner Tix. Når du bliver bedt om at indtaste oplysninger, som for eksempel betalingskortnummer og udløbsdato, sker indtastningen krypteret med den bedste krypterings-software på markedet - pt. SSL (Secure Socket Layer). Ønsker du at vide mere om SSL, kan du besøge www.betaling.dk. Oplysninger om navn, adresse og e-mailadresse opbevares ikke krypteret, men alle oplysninger som afgives i forbindelse med købet, transmitteres krypteret. Vi anvender SSL-kryptering til at beskytte oplysninger online, ligesom vi har taget rimelige foranstaltninger for at beskytte oplysningerne offline. Alle vores medarbejdere har modtaget omfattende instrukser i vores sikkerheds- og personbehandlingspolitik. Vores servere opbevares under strenge sikkerhedsforanstaltninger i et lukket og aflåst rum.

Køb/bestilling

Når du køber eller bestiller billetter hos Musikhuset Aarhus, igennem vores samarbejdspartner Tix, registrerer vi information om dig som køber, herunder navn, adresse, e-mail og betalingskort. Informationerne bruges til at sende købte billetter og praktiske informationer til dig. Hvis der er problemer med et køb, eller hvis der for eksempel sker en aflysning eller lignende, vil oplysningerne blive brugt til at kontakte dig.

I tillæg til hvad der fremgår om opbevaring af personoplysninger i vores Cookiepolitik, opbevares oplysninger om køb i det omfang Musikhuset Aarhus er forpligtet hertil i henhold til relevant gældende lovgivning og andre relevante regler og retningslinjer.

Ligeledes gælder, i tillæg til hvad der fremgår af vores Cookiepolitik, at dine personoplysninger generelt kan bruges til at kontakte dig i forbindelse med oplysninger om tilsvarende arrangementer, hvor det formodes, at du har en interesse i at modtage informationerne. Såfremt dine personoplysninger bruges i markedsføringsøjemed, vil det altid ske under iagttagelse af relevant gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven.

Vi henviser i øvrigt til vores Cookiepolitik.

Links

Denne hjemmeside indeholder flere links. Du skal være opmærksom på, at Musikhuset Aarhus ikke er ansvarlig for administration og behandling af personoplysninger på disse linkede hjemmesider. Vi opfordrer derfor alle vores brugere til at være opmærksomme på, hvornår de forlader vores hjemmeside, samt sørge for at de altid læser de pågældende hjemmesiders politik for behandling af personoplysninger. De retningslinjer, der er beskrevet her, gælder ikke for behandlingen af personoplysninger på andre hjemmesider end www.musikhuset.dk.

Denne data- og privatlivspolitik er senest opdateret den 29. september 2021.

Kontakt

Thomas Jensens Allé

8000 Aarhus C

Tlf.: 89 40 90 00

musikhusetaarhus@aarhus.dk

 

Musikhusets åbningstider

Hold dig opdateret

#musikhusetaarhus #musikhuset #lifeislive

Forstærk kontraster
Læs mere
Der er ingen resultater som matcher denne søgning. Søgning fejlede