Ordensreglement

Vi glæder os til at byde dig velkommen. Vi henstiller til, at gæster overholder vores ordensreglement, så alle får en god oplevelse, når de besøger Musikhuset.

  • Alle gæster bedes vise hensyn til andre gæster og personalet.
  • Synligt påvirkede eller berusede personer risikerer at blive bortvist eller nægtet adgang.
  • Brug, besiddelse eller salg af narkotiske stoffer medfører bortvisning og vil blive anmeldt til politiet.
  • Alle gæster skal følge sikkerhedspersonalet anvisninger. Hvis dette ikke efterkommes, kan sikkerhedspersonalet uden videre varsel bortvise den eller de personer. Der ydes ingen refusion af billet eller armbånd.
  • Forhold, hvor ordensbekendtgørelsen fra Østjyllands Politi overtrædes vil blive politianmeldt.

 

Kontakt

Thomas Jensens Allé

8000 Aarhus C

Tlf.: 89 40 90 00

musikhusetaarhus@aarhus.dk

 

Musikhusets åbningstider

Hold dig opdateret

#musikhusetaarhus #musikhuset #lifeislive

Forstærk kontraster
Læs mere
Der er ingen resultater som matcher denne søgning. Søgning fejlede